Home Curatele Bewind Mentorschap Contact

Mentorschap


 

Doelgroep:


De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen
(belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Dit betreft met name
beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
 
Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten,
maar ook oudere mensen zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak
kunnen nemen.
 
De mentor neemt dan, zo veel mogelijk samen met de cliënt, de beslissing, bij voorbeeld als
iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig wonen of als het gaat om een medische behandeling.
 
 

Onze aanpak:


Bij de invulling van mentorschap stellen wij het handelen in de geest van de cliënt centraal.
Daarbij spelen de persoonlijke omstandigheden en de persoonlijke historie de hoofdrol.
Een zorgvuldige intake met de cliënt en zijn omgeving is daarbij onontbeerlijk.