Home Curatele Bewind Mentorschap Contact

Curatele


 

Doelgroep:


De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiƫle als
andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.
 
De wet spreekt van een "meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de
gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen
behoorlijk waar te nemen"
.
 
Verder noemt de wet als reden voor ondercuratelestelling verkwisting en gewoonte van
drankmisbruik.
Het drankmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk
worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of
de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.
 
Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid en mag dus
niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
 
 

Onze aanpak:


Wij treden op als professionele curatoren die, vanuit het belang van de onder curatele gestelde,
zijn/haar financiƫle en andere zaken behartigen.
Wij leveren een flexibele dienstverlening: doeltreffend, snel en met een persoonlijke aanpak.