Home Curatele Bewind Mentorschap Contact

Bewind


 

Doelgroep:


Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke
of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen
te behartigen.
 
Wanneer de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind zijn gesteld, dan mag
die persoon daar niet meer zelfstandig over beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen
zonder toestemming van de bewindvoerder.
Beslissingen moeten wel, zo lang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen.
De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen.
 
 

Onze aanpak:


Als bewindvoerders behartigen wij de financiële belangen van onze cliënten op professionele wijze.
Efficiënt, maar met aandacht voor de persoonlijke omstandigheden.